KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH TẠM THỜI XƯƠNG ĐÙI

 

 

     I. MỤC ĐÍCH:

               - Giảm đau, chống Shock

               - Hạn chế tổn thương mạch máu, thần kinh.

 

     II. DỤNG CỤ:

               - Nẹp, gòn mỡ

               - Dây cột, băng cuộn

               - Hộp thuốc chống sốc

 

     III. QUI TRÌNH KKỸ THUẬT: (cần 3 người phụ)

          1. Phòng chống sốc cho nạn nhân theo y lệnh của Bác sỹ

          2. Hướng dẫn người phụ:

               - 1 người đỡ trên và dưới ổ gãy

               - 1 người giữ bàn chân ở tư thế cơ năng: bàn chân vuông góc với cẳng chân.

          3. Đặt nẹp:

               1 nẹp từ dưới bả vai đến gót chân

               1 nẹp tay từ bẹn đến quá gót chân

               1 nẹp ngoài từ nách đến quá gót chân gãy.

          4. Chêm lót gòn mỡ.

          5. Cố định dây vải:

               1 cố định trên ổ gãy

               1 cố định dưới ổ gãy

               1 cố định ngang hông

               1 cố định dưới gối

               1 ngang ngực

               1 cố định cổ chân: Băng bàn chân số 8 vuông góc với cẳng chân.

          6. Kiểm tra tuần hoàn chi gãy.

          7. Dùng 2 dây vải còn lại buộc cố định chi lành vào chi gãy.

 

     IV. ĐÁNH GIÁ, GHI HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO:

 

          Ghi ngày giờ thực hiện

          Xử trí sốc (nếu có)

          Tình trạng nạn nhân

          Tình trạng tuần hoàn chi gãy

 

     VI. HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN:

          Người bệnh: nằm kê cao chân tránh phù nề, thấy có dấu hiệu bất thường phải báo ngay.

          Thân nhân phối hợp giúp người bệnh vệ sinh cá nhân.

 
 
BẢNG KIỂM
 

STT NỘI DUNG Không
1 Phòng chống sốc cho nạn nhân    
2 Hướng dẫn người phụ:    
- 1 người đỡ trên và dưới ổ gãy    
- 1 người giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân    
3 Đặt nẹp:    
- 1 nẹp từ dưới bả vai đến gót chân
- 1 nẹp tay từ bẹn đến quá gót chân.
   
- 1 nẹp ngoài từ nách đến quá gót chân gãy.    
4 Chêm lót gòn mỡ.    
5  Cố định dây vải:    
- 1 cố định trên ổ gãy    
- 1 cố định dưới ổ gãy    
- 1 cố định ngang hông    
- 1 cố định dưới gối    
- 1 ngang ngực    
- 1 cố định cổ chân: Băng bàn chân số 8 vuông góc với cẳng chân.    
- Băng số 8 bàn chân vuông óc với cẳng chân    
6 Kiểm tra tuần hoàn chi gãy.    
7 Buộc 2 dây vải cố định 2 chân    

 

 

 

                                                                                                            Phòng Ðiều Dưỡng

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng